СПОДЕЛИ

Ежегодна студентска олимпиада по езикова култура


Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Съвременен български език“
Конкурс, викторина, състезание
28.3.2024 г. - 28.3.2024 г.
09:30 -
Филологически факултет, ВТУ, аудитория 5

ВИЖТЕ ОЩЕ