СПОДЕЛИ

Международна научна конференция „Модерна България – 60 години преподаване на нова и съвременна българска история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 40 години катедра „Нова и най-нова история на България“


Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“
Научна конференция
19.4.2024 г. - 20.4.2024 г.
09:30 - 17:30
Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет Ви кани да вземете участие в Международната научна конференция „Модерна България – 60 години преподаване на нова и съвременна българска история във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и 40 години катедра „Нова и най-нова история на България“. Очакваме Вашите заявки за участие до 5 март 2024 г. на е-mail: depstory102@gmail.com или чрез електронна регистрация на: https://forms.gle/tiuz9M7cBjntDgBN9
ВТУ, Ректорат, зала „Европа“