СПОДЕЛИ

XIII Международен симпозиум на катедра „Русистика“


Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Русистика“
Симпозиум
5.7.2024 г. - 6.7.2024 г.
-
ВТУ (само в онлайн формат)