СПОДЕЛИ

Учредяване на Клуб на младия програмист “Джон Атанасов”


Факултет "Математика и информатика" /
Други
22.5.2023 г. -
12:00 -
На 22.05.2023 г. (понеделник) предстои учредяване на Клуб на младия програмист “Джон Атанасов” в рамките на факултет “Математика и информатика” към Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”. Събитието ще се състои в аудитория доц. д-р „Христо Тужаров“ - 508 в учебен корпус 4 на ВТУ от 12:00 часа. Каним всички студенти и преподаватели от факултет "Математика и информатика".