СПОДЕЛИ

Традиционна годишна студентска изложба


Факултет по изобразително изкуство /
8.12.2023 г. -
-
централно фоайе на ФИИ