СПОДЕЛИ

Научен семинар "Математически основи на информатиката"


Факултет "Математика и информатика" / Секция “Математически основи на информатиката” към ИМИ - БАН
Семинар
1.1.2015 г. - 22.12.2015 г.
00:00 -
Семинарът „Математически основи на информатиката” се организира съвместно с Института по математика и информатика при БАН и се провежда периодично (1-2 пъти месечно) през учебната година.
гр. Велико Търново, ул. "Арх. Георги Козаров" 3, учебен корпус 3