СПОДЕЛИ

Международна научна конференция ,,Визуални изследвания“


Факултет по изобразително изкуство /
Научна конференция
20.10.2023 г. - 21.10.2023 г.
-
Зали 107 и 115 на ФИИ