СПОДЕЛИ

Студентски експериментален театър „АЛТ“


Педагогически факултет / гл. ас. д-р Георги Василев
Театрален спектакъл, филм
1.3.2024 г. - 1.5.2024 г.
-
Сцена читалище „Искра“, училища в Република България