СПОДЕЛИ

Национален пролетен турнир по „Информационни технологии“ за ученици от VIII до XII клас


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
20.4.2024 г. -
09:00 -
Състезание по информационни технологии, с което ще се даде шанс на ученици от цялата страна да покажат на какво са способни и да получат адекватна оценка на своите знания. Турнирът ще се проведе на 20 април 2024 година. В него може да участват ученици от 8. до 12. клас в категория „Интернет приложения” или „Приложни програми“. Информация относно статута на турнира и критериите към проектите можете да намерите на страницата на турнира. Желаещите да участват в турнира се регистрират online чрез попълване на онлайн формуляр. Срокът за регистрация е от 08:00 ч. на 01.03.2024 г. до 12:00 ч. на 19.04.2024 г. По време на провеждането на турнира участниците представят вече завършени проекти. Единственото условие при участие е записаният проект да не е награждаван на други национални състезания или олимпиади. Учениците може да бъдат по един или по двама в група. Ще се наблегне на критериите, които ще бъдат предварително публикувани в страницата. Проектите ще се оценяват, както от доказали се в своята сфера университетски преподаватели, така и от представители на местния бизнес, пресъздавайки една по себе си симбиоза, гарантираща получаването на адекватна оценка. ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА. Представянето на регистрираните проекти ще бъде възможно присъствено или чрез платформа за online комуникация. Представянето ще започне в 9:00 часа на 20 април, по предварително определен ред.
гр. Велико Търново