СПОДЕЛИ

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
10.3.2024 г. -
-
Математическият турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас ще се проведе на 10.03.2024 г. ПРИСЪСТВЕНО. Темата на Турнира е под формата на тест по математика, който се състои от 21 задачи, разпределени в следните четири секции: Първа секция се състои от 12 задачи от затворен тип (с избор на верния отговор измежду 4 посочени отговора) като само един от отговорите е верен. Втора секция включва 5 задачи със свободен отговор. В тази секция се записва само отговора на съответната задача, без да се дава подробно решение. Трета секция включва 3 задачи. Четвърта секция е задачата на Журито. На задачите от Трета и Четвърта секции трябва в писмена форма да бъдат дадени пълни решения с необходимите към тях обосновки. Примерни теми и темите от предходните турнири са публикувани на адрес http://www.math-vt.com/ . Желаещите да участват в турнира могат да се регистрират online на адрес http://www.math-vt.com/ или на e-mail: mat_turnir@ts.uni-vt.bg, като посочват: трите имена на участника, населено място, училище, клас, адрес за кореспонденция, e-mail, телефон и име и фамилия на преподавателя по математика. Краен срок за регистрация – 08.03.2024 г. (петък) до 16:00 часа. ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.
гр. Велико Търново

ВИЖТЕ ОЩЕ