СПОДЕЛИ

Подготвителен семинар за Републиканска студентска олимпиада по програмиране, 2024 г.


Факултет "Математика и информатика" / Факултет „Математика и информатика“
Семинар
12.3.2024 г. - 30.4.2024 г.
18:00 -
Целта на семинара е да бъдат подготвени студенти за участие в Пролетния индивидуален турнир по програмиране и Републиканската студентска олимпиада по програмиране. Чрез изучаване на различни техники и подходи в областта на състезателното програмиране, студентите следва да придобият знания и умения за решаване на задачи от тази област в състезателна обстановка. Семинарът ще се провежда всеки вторник в периода 12.03 – 30.04.2024 г., от 18:00 ч.
гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, учебен корпус 4, зала 508