СПОДЕЛИ

Лектория с дискусионен форум на тема: „Социална комуникация и социална промяна“


Философски факултет / Работилница по феноменология на политиката ARS
Дискусионен форум
25.4.2024 г. -
-
ВТУ