СПОДЕЛИ

Студентски четения по философия и национална сигурност


Философски факултет / Философски факултет, катедра „Философски науки“ и катедра „Национална сигурност“
Научна конференция
16.11.2024 г. -
-
ВТУ