СПОДЕЛИ

40 години Педагогически факултет - Кръгла маса в чест на 65-годишнината на проф. дн Пламен Легкоступ


Педагогически факултет / катедра „Предучилищна педагогика“
Кръгла маса
-
-
Корпус 5 на ВТУ