СПОДЕЛИ

Дискусионен клуб „Научни хоризонти“ – свободно пространство за споделяне на актуална научна информация


Филологически факултет / катедра „Обща лингвистика и старобългаристика“, ОКЦ Балкани
Дискусионен форум
1.4.2024 г. - 1.10.2024 г.
-
ВТУ