СПОДЕЛИ

Национална кръгла маса „60 години катедра „Българска литература“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“


Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Българска литература“
Кръгла маса
17.11.2023 г. - 18.11.2023 г.
-
Филологически факултет, ВТУ