СПОДЕЛИ

VII Международен симпозиум „Образование ‘21“


Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „География“ Филологически факултет, катедра „Методика на езиковото и литературното обучение и литературознание“ ДЕПОКПС при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Фондация „Румяна Кушева“ (София)
Симпозиум
17.11.2023 г. - 18.11.2023 г.
-
ВТУ