СПОДЕЛИ

Международна научна конференция „Етика, наука, образование 2“ (посветена на празника на Философски факултет)


Философски факултет / Лаборатория по приложна академична етика
Научна конференция
19.5.2023 г. -
-
ВТУ