СПОДЕЛИ

Международна научна конференция „Проблеми на социалната и икономическата сигурност 5“ (посветена на 30-годишнината на Философски факултет)


Философски факултет / Философски факултет, катедра „Национална сигурност“ и катедра „Философски науки“
Научна конференция
15.11.2024 г. - 16.11.2024 г.
-
ВТУ