СПОДЕЛИ

Международна научна конференция „Философия, наука, ценности“ (посветена на Международния ден на философията и 30-годишнината на Философски факултет)


Философски факултет / Философски факултет, катедра „Философски науки“
Научна конференция
14.11.2024 г. - 15.11.2024 г.
-
ВТУ