СПОДЕЛИ

VII Международна научна конференция „Медии и комуникации на XXI век“


Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Журналистика и връзки с обществеността“
Научна конференция
25.10.2024 г. - 26.10.2024 г.
-
ВТУ