СПОДЕЛИ

VIII Национален ученически конкурс с международно участие „Пространство и време“


Исторически факултет / Исторически факултет, Академия за лидери при Исторически факултет, Ателие „История и памет“, Катедра „Нова и най-нова история на България“, Катедра „География“, с подкрепата на Студентски съвет на ВТУ Исторически факултет
Конкурс, викторина, състезание
1.3.2024 г. -
-
За осми пореден път Академията за лидери при Историческия факултет отправя покана за участие на младите хора с интереси в областта на историята и географията в Националния ученически конкурс „Пространство и време“. В научния форум се допускат само ученици от гимназиалната образователна степен (8-10; 11-12 клас). Конкурсните творби, постъпили до 16 февруари 2024 г., се оценяват от научно жури, в състава на което участват авторитетни университетски преподаватели. Учениците, получили оценка по-висока от Мн. добър (4.50), продължават участието си във втори кръг. Публичната защита ще се проведе в онлайн формат на 1 март 2024 г. Ще се радваме да бъдете сред нас! Заявка за участие на следния линк: https://forms.office.com/e/k5b61wyr8a
ВТУ, зала „Европа“