СПОДЕЛИ

Международна научна конференция „Етика, наука, образование 3“ (посветена на 30-годишнаната на Философски факултет)


Философски факултет / Философски факултет, Лаборатория по приложна академична етика
Научна конференция
20.5.2024 г. -
-
ВТУ