СПОДЕЛИ

Републиканска студентска олимпиада по програмиране


Факултет "Математика и информатика" / съорганизатор Факултет „Математика и информатика“
Олимпиада, турнир
13.5.2023 г. -
-