СПОДЕЛИ

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
12.3.2023 г. -
09:00 -
Математическият турнир на Великотърновския университет за ученици от 11. и 12. клас ще се проведе на 12.03.2023 г. онлайн. Темата е във формат тест, който включва 12 задачи от затворен тип, 5 със свободен отговор, 3 задачи, за които е необходимо пълно описание на решенията и една допълнителна задача на журито. Частта с формат на тест по математика се оценява максимално за 100 точки, а допълнителната задача – максимално за 20 точки. Последните 3 задачи и задачата на журито трябва да бъдат решени на листи, след това сканирани или снимани, а файловете (формат pdf или jpeg) да бъдат изпратени на e-mail: mat_turnir@ts.uni-vt.bg. Примерни теми и темите от предходните турнири са публикувани на адрес http://www.math-vt.com. Желаещите да участват в турнира могат да се регистрират online на адрес http://www.math-vt.com или на e-mail: mat_turnir@ts.uni-vt.bg, като посочват: трите имена на участника, населено място, училище, клас, адрес за кореспонденция, e-mail, телефон и име и фамилия на преподавателя по математика. Всеки участник трябва да има потребителски профил в Microsoft. Краен срок за регистрация – 10.03.2023 г. (петък) до 16:00 часа. ЗА УЧАСТИЕ В ТУРНИРА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА.
гр. Велико Търново