СПОДЕЛИ

Конкурс за есе на студентите от ПН 3.7. Администрация и управление


Стопански факултет / катедра „Стопанско управление“
Конкурс, викторина, състезание
14.4.2023 г. -
-
ВТУ