СПОДЕЛИ

Осемнадесета студентска научна сесия с международно участие


Педагогически факултет /
Научна конференция
18.5.2023 г. - 18.5.2023 г.
10:00 - 16:00
ВТУ