СПОДЕЛИ

Семинар по иновативни технологии


Факултет "Математика и информатика" / Катедра „Компютърни системи и технологии“
Семинар
12.5.2023 г. -
12:00 -
В рамките на Семинара по иновативни технологии се организира обучителен семинар на тема: „STEAM подходът – между традициите и бъдещото на образованието“. На семинара ще бъдат разисквани въпроси и теми, свързани със STEAM образованието: ключовите предимства на STEAM подхода, които изграждат дигитални компетенции, интеграцията на теорията и практиката, как технологиите променят начина, по който се учи.
гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, учебен корпус 4, аудитория „Джон Атанасов“ (401)