СПОДЕЛИ

Научен семинар „Математически основи на информатиката“


Факултет "Математика и информатика" / съвместно с ИМИ към БАН
Семинар
26.10.2023 г. -
16:00 -
Семинарът по МАТЕМАТИЧЕСКИ ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА, организиран от Секция "Математически основи на информатиката" към ИМИ - БАН, Факултет "Математика и информатика" към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Ви кани на поредната сбирка, на която Мария Пашинска, докторант в Института по математика и информатика при Българската Академия на Науките ще изнесе доклад на тема: Оптимизация и паралелизация на алгоритми, свързани с теория на кодирането
гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, учебен корпус 4, зала 508