СПОДЕЛИ

XIII международна конференция „Проблеми на устната комуникация“


Филологически факултет / Филологически факултет, катедра „Съвременен български език“
Научна конференция
6.10.2023 г. - 7.10.2023 г.
-
ВТУ