СПОДЕЛИ

Научна конференция на факултет „Математика и информатика“ на младите изследователи


Факултет "Математика и информатика" /
Научна конференция
19.5.2023 г. -
10:00 -
Научната конференция на младите изследователи на факултет „Математика и информатика“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ предоставя възможност на студенти, докторанти и млади учени – изследователи да представят научни доклади и съобщения на свои разработки или изследвания. Тематичните направления са: 1. Информатика и компютърни науки 2. Математика и приложна математика 3. Обучението по математика и информатика В конференцията могат да участват студенти (ОКС – бакалавър и ОКС – магистър), докторанти и млади учени. Всеки доклад се рецензира. Всички одобрени за участие и представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник.
гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров“ 1, учебен корпус 4, аудитория „Джон Атанасов“ (401)