СПОДЕЛИ

XVIII научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“


Исторически факултет / Исторически факултет
Научна конференция
2.11.2023 г. -
13:30 - 17:00
Заявки за участие ще бъдат приемани от 4 ноември 2022 г. до 22 октомври 2023 г. на този линк: https://forms.office.com/r/mEdJthxWwb Готовите за публикуване материали, изцяло съобразени с изискванията: https://journals.uni-vt.bg/bb/bul/req.aspx, следва да се изпратят до 9 януари 2024 г. на имейл ist@ts.uni-vt.bg, като в темата на имейла се вписва Осемнадесета научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, а файлът се именува с името/имената и фамилията/фамилиите на автора/авторите и темата на доклада.
ВТУ, зала „Европа“