СПОДЕЛИ

Кръгла маса с международно участие на тема „Интеграционни и дезинтеграционни процеси в Европа. Исторически проекции“


Исторически факултет / Исторически факултет / катедра „Нова и най-нова обща история“, катедра „Стара и средновековна история“
Кръгла маса
2.12.2022 г. - 2.12.2022 г.
11:00 -
Зала "Европа" - Ректорат, ВТУ