СПОДЕЛИ

VI Международен симпозиум „Образование‘21“


Исторически факултет / Исторически факултет / катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „География“, ДЕПОКПС
Симпозиум
18.11.2022 г. - 18.11.2022 г.
09:30 - 19:30
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ * Участниците в научния форум се регистрират оnline в сайта на симпозиума (https://history-eduvt.com) или изпращат до 10 ноември 2022 година заявка по e-mail на адрес: - за история и педагогика – на edu21vt@gmail.com - за география – на edu21geo@mail.bg * Всеки участник в конференцията има право на участие само с един доклад (в съавторство или самостоятелно). * Представените текстове ще бъдат отпечатани в сборник с доклади, издаден от Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“ – след процедура по подбор и двойно рецензиране. * Не се изисква регистрационна такса. * Подробна информация за условията и сроковете за участие – в сайта на симпозиума на адрес: https://history-eduvt.com * Разходите (пътни, дневни, квартирни) са за сметка на участниците.
ВТУ, Ректорат, зала "Европа"