СПОДЕЛИ

Международна онлайн конференция „Социализмът през петте сетива“


Исторически факултет / Исторически факултет / Център за етнология и културна антропология (ЦЕКА) и колегиум по етнология при катедра „Нова и най-нова история на България“
Научна конференция
3.3.2022 г. - 4.3.2022 г.
-
Онлайн