СПОДЕЛИ

Международен симпозиум „Образование, география и културен туризъм“ в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Стела Дерменджиева


Исторически факултет / Исторически факултет, катедра „География“, ДЕПОКПС
Симпозиум
6.3.2022 г. - 6.3.2022 г.
10:00 - 17:30
ВТУ - Ректорат / онлайн - Microsoft Teams

ВИЖТЕ ОЩЕ