СПОДЕЛИ

Организация и провеждане на обучението по магистърски програми във факултет "Математика и информатика", 2021/2022 учебна година


Факултет "Математика и информатика" /
Други
21.10.2021 г. - 21.10.2021 г.
17:30 -
Организационна среща на 21.10.2021 г. от 17:30 часа за студентите, записани в 1 курс в специалностите: Математика, информатика и информационни технологии (продължителност на програмата 3 семестъра - редовно обучение) / Математика, информатика и информационни технологии (продължителност на програмата 3 семестъра - задочно обучение / Математика, информатика и информационни технологии (продължителност на програмата 4 семестъра - задочно обучение / Математика(продължителност на програмата 3 семестъра - задочно обучение / Информатика и информационни технологии (продължителност на програмата 3 семестъра - задочно обучение / Студентите, записани в магистърски програми, следва да активират служебните си електронни профили и да се присъединят към събитието в електронната платформа MS Teams.
електронно