СПОДЕЛИ

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ФИРМА "FFW Bulgaria EOOD“ ВЪВ ФАКУЛТЕТ “МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА” СЕ ОТЛАГА ЗА ПО-КЪСЕН ЕТАП


Факултет "Математика и информатика" /
Други
21.10.2021 г. - 21.10.2021 г.
16:30 -
FFW е международна дигитална агенция, която се състои от 600 специалисти, които са доставили над 2000 софтуерни решения, работещи в 17 времеви зони. От 2018г. фирмата има офис и във Велико Търново: - При представянето на фирмата ще бъдете запознати с проектите, по които работи компанията, както и с различните технологии, които се използват - Фирмата предоставя възможност за провеждане на практическо обучение и реализация след дипломирането; Можете да научите повече за FFW от https://ffwagency.com/