СПОДЕЛИ

Студентска научна конференция „XII Мартенски студентски четения“


Исторически факултет / Исторически факултет / катедра „Стара и средновековна история“
Научна конференция
25.3.2022 г. - 26.3.2022 г.
09:30 - 18:30
Историческият факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ Ви кани да вземете участие в XII Мартенски студентски четения, които ще се проведат на 25 и 26 март 2022 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Четенията са отворени за участие на студенти – бакалаври, магистри и докторанти. Можете да участвате с доклад с продължителност до 15 минути. Начинът на провеждане на събитието – онлайн или присъствено, ще бъде уточнен допълнително. Докладите от четенията, преработени като научни статии, ще бъдат предложени за отпечатване в съответния том от поредицата след рецензиране. Заявки за участие, включващи кратко резюме (мин. 200 думи), се приемат до 1 март 2022 г. Линк към формуляра: https://forms.office.com/r/28EEFgtWXs. За въпроси, свързани с научното събитие може да се свържете с нас на е-мейл: mart.st.vtu@gmail.com Допълнителна информация относно конференцията очаквайте на фейсбук страницата на Мартенските студентски четения – https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-478008052382663/.
ВТУ, Ректорат - зала "Европа" / онлайн в Microsoft Teams