СПОДЕЛИ

XVII научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“


Исторически факултет / Исторически факултет
Научна конференция
2.11.2022 г. - 2.11.2022 г.
12:00 - 17:30
Заявки за участие ще бъдат приемани от 3 ноември 2021 г. до 21 октомври 2022 г. на този линк: https://forms.office.com/r/7KJX6HSGnT Готовите за публикуване материали, изцяло съобразени с изискванията: https://journals.uni-vt.bg/bb/bul/req.aspx, следва да се изпратят до 9 януари 2023 г. на имейл ist@ts.uni-vt.bg, като в темата на имейла се вписва Седемнадесета научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“, а файлът се именува с името/имената и фамилията/фамилиите на автора/авторите и темата на доклада.
ВТУ, Ректорат - зала "Европа" и зала 320