СПОДЕЛИ

Ежегодна научна сесия на Факултет „Математика и информатика“


Факултет "Математика и информатика" /
Научна конференция
25.11.2022 г. - 25.11.2022 г.
10:00 - 16:00
В рамките на научната сесия на факултет „Математика и информатика“ преподаватели и докторанти от всички катедри на факултета ще изнесат доклади.
гр. Велико Търново, ул. Арх. Георги Козаров" № 1, учебен корпус 4, аудитория "Джон Атанасов" (401)