СПОДЕЛИ

Национален пролетен турнир по „Информационни технологии“ за ученици от VIII до XII клас


Факултет "Математика и информатика" /
Олимпиада, турнир
24.4.2021 г. - 24.4.2021 г.
09:00 -
Националният пролетен турнир по информационни технологии на Великотърновския университет за ученици от VIII до XII клас е състезание по информационни технологии, което се провежда един път годишно през месец март или април. Турнирът се организира от факултет „Математика и информатика” (ФМИ) на ВТУ и ще се проведе на 24.04.2021 г. от 9:00 часа. При невъзможност за присъствено провеждане, турнирът ще се проведе дистанционно. Целта на турнира е да популяризира специалностите от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и да насърчи интереса на учениците към реализация в областта на информационните технологии. В турнира могат да участват ученици от VIII до XII клас, които представят разработен проект. Проектът е софтуерно приложение, което представлява самостоятелен продукт, отговарящ на критерии, посочени в сайта на турнира с адрес http://it-vt.eu. В разработката на проекта могат да участват до двама ученика. Всеки участник може да се включи само в един проект. Желаещите да участват в турнира се регистрират online на адрес http://it-vt.eu/ по посочения в статута начин. При дистанционно провеждане, участниците, които желаят да се включат за online презентация на проект, ще имат възможност да използват подходяща електронна платформа за тази цел. Времето за представяне на проект (включително въпроси от журито и други участници) е до 20 минути.
Велико Търново