СПОДЕЛИ

Международна научна конференция: „Туризмът и глобалните кризи“


Стопански факултет / Катедра „Туризъм“
Научна конференция
21.4.2021 г. - 21.4.2021 г.
-
ОРГАНИЗАЦИОНННИЯТ КОМИТЕТ НА КАТЕДРА „ТУРИЗЪМ” ПРИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ’’ ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „ТУРИЗМЪТ И ГЛОБАЛНИТЕ КРИЗИ“, която е част от научния календар на ВТУ и ще се проведе онлайн на 21 април 2021 НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ 1. Нови модели в икономиката и управлението в туризма 2. Устойчиви практики в туризма 3. Туристически дестинации 4. Териториално-устройствено планиране на туризма 5. Урбанизация и туризъм 6. Видове туризъм и тенденции в туристическото търсене и предлагане 7. ГИС и технологични иновации в туризма 8. Сигурност, транспорт и екология РАБОТНИ ЕЗИЦИ български, английски, руски, испански УЧАСТИЕТО В КОНФЕРЕНЦИЯТА Е БЕЗПЛАТНО. Получените доклади ще бъдат рецензирани. Одобрените доклади ще бъдат публикувани в сборник с ISBN в електронен вариант. Сборникът ще бъде включен в националния референтен списък на НАЦИД. На всички участници ще бъдат издадени електронни сертификати. Краен срок за попълване на заявка за участие 28 февруари 2021 г. Краен срок за изпращане на докладите на имейл vtu.tourism@gmail.com, 21 март 2021 г. Линк с достъп до събитието ще бъде изпратен на всеки от участниците след одобрение на докладите. Участието е безплатно. Подробна информация за срокове, изисквания и заявка за участие ще намерите на следния линк: https://sites.google.com/view/conference-vtu-tourism/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-registration?authuser=0
ВТУ