СПОДЕЛИ

Онлайн Научна конференция на факултет „Математика и информатика“ на младите изследователи


Факултет "Математика и информатика" /
Научна конференция
28.5.2021 г. - 28.5.2021 г.
10:00 -
Научната конференция на младите изследователи на факултет „Математика и информатика” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” предоставя възможност на студенти, докторанти и млади учени – изследователи да представят научни доклади и съобщения на свои разработки или изследвания. Тематичните направления са: 1. Информатика и компютърни науки 2. Математика и приложна математика 3. Обучението по математика и информатика В конференцията могат да участват студенти (ОКС – бакалавър и ОКС – магистър), докторанти и млади учени. Всеки доклад се рецензира. Всички одобрени за участие и представени на конференцията доклади ще бъдат публикувани в сборник. Конференцията ще се проведе онлайн чрез платформата Microsoft Teams. Линк за достъп до секцията: Щракнете тук, за да се присъедините към заседанието на секцията
гр. Велико Търново, ул. „Арх. Георги Козаров” 1, учебен корпус 4, аудитория „Джон Атанасов” (зала 401)