СПОДЕЛИ

Юбилейна международна научно-практическа конференция „Образованието – класичност и модерност“ (140 години педагогическо образование във Враца)


Филиал Враца /
Научна конференция
29.10.2021 г. - 30.10.2021 г.
-
Уважаеми, Участници в Юбилейната международна научно-практическа конференция „ОБРАЗОВАНИЕТО: КЛАСИЧНОСТИ МОДЕРНОСТ“! Организационният комитет Ви информира за своето решение, Юбилейната международна научно-практическа конференция „ОБРАЗОВАНИЕТО: КЛАСИЧНОСТИ МОДЕРНОСТ“ (140 години педагогическообразование във Враца), да се проведе в смесена форма – присъствено за всички, които са заявили желание в реална среда да представят своите доклади, а останалите участници ще имат възможност да представят докладите си в он-лайн среда, във времето определено в програмата. За Вас ще бъдат създадени виртуални зали в Teams, за които ще получите линк, чрез който ще се включите в заседанията на секциите. Молим участниците, които няма да присъстват в конференцията, да изпратят точен адрес, на който ще получат сборника от конференцията.
Филиал – гр. Враца