СПОДЕЛИ

Пети ученически конкурс „Пространство и време“


Исторически факултет / Академия за лидери при ИФ, Ателие „История и памет“ и с подкрепата на Студентски съвет
Конкурс, викторина, състезание
1.3.2021 г. - 1.3.2021 г.
09:00 - 19:00
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И СРОКОВЕ: - ЛИНК КЪМ ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ej2RgfCBfUuIbL8Gu3G7s2XHT3CuO-5AjRnfEkxeILBURU9KN0JUWE5INjJCTlAwU1I0V0hCVElIUy4u - СРОК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ МАТЕРИАЛИ: 22.02.2021 г. - ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА СЕЛЕКЦИЯ: 25.02.2021 г. - КОНКУРС (ОНЛАЙН ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА): 01.03.2021 г. (При по-голям брой участници заключителното събитие ще се проведе в два дни – 1 и 2 март 2021 г.) Адрес за кореспонденция: 5003 Велико Търново ул. „Теодосий Търновски“ №2 ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Исторически факултет, каб. 537 Кремена Маркова (организатор учебен процес) Конкурсните материали по история да се адресират до: доц. д-р Виолета Стойчева space_time_vtu@abv.bg Конкурсните материали по география да се адресират до: проф. дн. Стела Дерменджиева space_time_vtu@abv.bg
ВТУ, Ректорат