СПОДЕЛИ

Кръгла маса „Традицията – мост на културите“


Исторически факултет / Катедра „Нова и най-нова история на България“
Кръгла маса
2.8.2020 г. - 2.8.2020 г.
-
ВТУ