СПОДЕЛИ

Международна научна конференция „География, геополитика и обществено развитие“ в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев


Исторически факултет / Катедра „География“
Научна конференция
17.10.2020 г. - 18.10.2020 г.
10:00 - 18:00
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГЕОГРАФИЯ, ГЕОПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ” в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев. Конференцията ще се проведе на 17 и 18 октомври 2020 г. в аудитория 321 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ в партньорство с Асоциацията на професионалните географи и регионалисти (АПГР). Срокът за получаване на заявките за участие (тема и кратко резюме на български и английски език) е 17.09.2020 г. на e-mail – geo2020vtu@gmail.com. Откриването на конференцията ще е от 10.00 часа в 321 аудитория. В 11.30 часа пред зала „Европа“ ще бъде представена изложба на тема: „Пътища в географията”, организирана от Националния музей на образованието - гр. Габрово и катедра „География” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Предвидено е отпечатване на сборник с материалите от конференцията. От 13.00 часа на 17 октомври 2020 г. в зала „Европа“ ще се проведе Научно-практически форум (кръгла маса) на тема „ОБРАЗОВАНИЕ – ГЕОГРАФИЯ – ОБЩЕСТВЕНО РАЗВИТИЕ“, организиран от Департамента за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти, катедра „География“ при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ и Европа Директно – Велико Търново. Темата за пленарната дискусия е „Актуални проблеми на съвременното обществено развитие и образование - проекция в училищното обучение.“ Заявките за участие в кръглата маса ще бъдат приемани до 20 септември 2020 г. на e-mail адрес: geoteacher2020vtu@gmail.com За нас ще бъде удоволствие и чест да участвате в научните прояви и заедно да отбележим 60-годишния юбилей на проф. д. н. Атанас Дерменджиев! ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ
ВТУ, Ректорат, аула