СПОДЕЛИ

Четвърти международен симпозиум „Образование ‘21“, тема: „Мисия учител“


Исторически факултет / Катедра „Нова и най-нова история на България“, катедра „География“, ДЕПОК
Симпозиум
13.11.2020 г. - 13.11.2020 г.
09:00 - 19:00
ВТУ, Ректорат, зала "Европа"