СПОДЕЛИ

Студентска научна конференция „X Мартенски студентски четения“


Исторически факултет / Катедра „Стара и средновековна история“
Научна конференция
27.3.2020 г. - 28.3.2020 г.
09:30 - 18:30
ВТУ - Ректорат